Nelda Žentiņa

Fakultāte: LF

Amats: LF SP Vadītāja

Tālrunis: 26 652 573

E-pasts: Nelda.zentina@inbox.lv

LLU Fakultātes

Mūsu atbalstītāji