Maira Mateusa

Fakultāte: VMF

Amats: VMF SP Vadītāja

Tālrunis: 29968416

E-pasts: maira.mateusa@gmail.com

LLU Fakultātes

Mūsu atbalstītāji