"Lēdijas Adas Lavleisas balva" un "Čārlza Bebidža balva"

24.01.2017

 

Lai atbalstītu spējīgākās un sekmīgākās studentes, kas veiksmīgi veic zinātnisku vai praktisku darbu datorikā, matemātikā vai to popularizēšanā sabiedrībā, Latvijas Universitātes (LU) Datorikas fakultāte izsludina “Lēdijas Adas Lavleisas balvu”. Savukārt, lai rosinātu studentu iesaistīšanos zinātniskajā darbā un tā popularizēšanā, LU Matemātikas un informātikas institūts un LU Datorikas fakultāte izsludina “Čārlza Bebidža balvu”. Pieteikties balvām iespējams līdz 2017. gada 10. februārim, aizpildot elektronisku pieteikuma anketu LU Datorikas fakultātes mājaslapā www.df.lu.lu.

Lēdijas Adas Lavleisas balvu kopš 1986. gada piešķir, atzīmējot pasaulē pirmās programmētājas un angļu matemātiķes lēdijas Adas Lavleisas dzimšanas dienu. Uz balvu var pretendēt jebkuras Latvijas augstskolas pamatstudiju vai maģistra programmas studente (sieviete), kas veiksmīgi veic zinātnisku vai praktisku darbu datorikā, matemātikā vai to popularizēšanā sabiedrībā.

Čārlza Bebidža balvu kopš 1991. gada piešķir, atzīmējot pasaulē pirmās programmu rēķinmašīnas konstruktora Čārlza Bebidža dzimšanas dienu. Uz balvu var pretendēt jebkuras Latvijas augstskolas pamatstudiju vai maģistra programmas students (vīrietis) par aktīvu un produktīvu darbu datorzinātnēs un to popularizēšanā.

Lai pieteiktos balvām, līdz 2017. gada 10. februārim ir jāaizpilda elektroniskā pieteikuma anketa LU Datorikas fakultātes mājaslapā www.df.lu.lv. Balvu pretendenti var pieteikties paši, vai pretendentus balvai var izvirzīt Latvijas augstskolās akadēmiskā amatā ievēlēti darbinieki vai pretendentu zinātniskā darba vadītāji. Pieteikuma anketai jāpievieno pretendenta darba pārskats, divas atsauksmes un izziņa par studējošā statusu.

Visus pieteikumus izvērtēs komisija. Balvu laureāti iegūs vienreizēju stipendiju EUR 400 apmērā un mākslinieka Jāņa Strupuļa veidotu medaļu. Balvas tiks pasniegtas 2017. gada 17. februārī Latvijas Programmētāju dienas pasākumā, kur balvu laureāti uzstāsies ar īsu sava darba izklāstu.

 

Plašāka informācija – www.df.lu.lv

LLU Fakultātes

Mūsu atbalstītāji