LSA Gada balva

20.02.2017

Ikviens, kam ir vēlme mainīt savu un citu ikdienu un pelnījis milzīgu pateicību. 28. janvārī Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātē tika atzīmēta Latvijas Studentu apvienības rīkotā “Gada balva 2016”, kā arī LSA 22. dzimšanas diena.  

Šajā svinīgajā dienā visi tika pulcināti kopā, lai izteiktu pateicības tiem, kas snieguši vislielāko ieguldījumu savas un citu nākotnes attīstībā.

Pateicības balvas tika pasniegtas dažādās nominācijās un tās piešķīra:  

* Gada Students - Zane Skujiņa

* Gada Jaunais zinātnieks - Emil Syundyukov

* Gada Ķeza - Gunta Belēviča virzītie grozījumi Veselības ministra amatā

* Gada Studējošo pašpārvalde - Latvijas Lauksaimniecības Universitātes Studējošo Pašpārvalde

* "Studentu lieta-taisna un cieta!" - Gājiens par augstākās izglītības saglābšanu (2016. gada 31. oktobrī)

* Gada domnieks - Zane Sandra Tērpa

* Gada projekts - Garage 48 HealthTech

* Gada izaugsme - Oskars Valtenbergs

* Gada aktīvists - Artūrs Lībietis-Lībaitis

* Gada vecbiedrs - Kaspars Salenieks

* Gada ieguldījums akadēmiskās dzīves veicināšanā - RTU DesignFactory

* Gada ieguldījums sociālās dzīves veicināšanā Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas studējošo pašpārvalde

* Gada Studentu atbalstītājs - SIA "Armgate"

Ir pagājis gandrīz mēnesis kopš pasākuma, taču mēs, Latvijas Lauksaimniecības universitātes Studējošo pašpārvalde, neesam aizmirsuši pateikt lielu paldies gan LSA par balvu, gan tiem, kas tic mūsu spēkiem un izvirzīja mūs uz Gada Studējošo pašpārvaldes titulam.

Esam neizsakāmi pateicīgi, jo pilns valdes sastāvs tika nokomplektēts tikai 2016. gada septembrī. Visu semestri centāmies uzlabot LLU studentu dzīvi un iesaistīt studentus pašpārvaldes darbībā. Mūsu paveiktais darbs bija pietiekošs, lai kāds to pamanītu un izvirzītu mūs nominācijai.  

 

Kā lielāko pašpārvaldes gada notikumu viennozīmīgi var minēt akadēmisko semināru „Izrāviens”, kur semināra organizatori ar lektoru palīdzību sāka universitātes studentus izglītot par pašparvaldes mērķiem un uzdevumiem un centās palielināt studentu kapacitāti. Protams, tas ir tikai sākums, un pašpārvalde arī šogad un turpmākos gadus strādās pie studentu izglītošanas. Protams, minot iekšējais reformas, LLU SP valde arī strādāja pie iekšējās komunikācijas pilnveidošanas, ne tikai valdes starpā, bet arī domē. Tika mēģināts aptvert galvenos virzienus, kuros būtu jāstrādā un kā jāuzlabo sistēma universitātē un pašpārvaldē. Milzīgs paldies LLU SP valdei par ieguldīto darbu, tas vainagojās ar panākumiem studentijas mērogā! Paldies Latvijas Lauksaimniecības universitātes vadībai par atbalstu un pretimnākšanu, un ieinteresētību mūsu darbā! Gads ir tikai sācies, ir jāturpina iesāktais, lai mēs kļūtu vēl stiprāki un lielāki!

LLU Fakultātes

Mūsu atbalstītāji