Valdes Vēlēšanas

24.03.2017

23. martā, Latvijas Lauksaimniecības universitātes Studējošo pašpārvaldē norisinājās ikmēneša domes sēde, kur tika apspriesti dažādi studentus interesējoši jautājumi, kā arī notika informācijas apmaiņa starp visām universitātes fakultāšu studējošo pašpārvaldēm. Šīs sēdes ietvaros tika ievēlēti jauni valdes virzienu vadītāji. Kopā bija pieejamas 10 virzienu vadītāju vietas, No kurām tikušas aizpildītas sešas: 

•    Vadītāja vietniece: Paula Elīza Valdmane;

•    Sociālā virziena vadītāja: Sarmīte Lavrinoviča;

•    Starptautiskā virziena vadītāja: Ella Sorokina;

•    Iekšējā virziena vadītājs: Rihards Goldmanis;

•    Biroja administratore: Signe McCoy;

•    Portāla redaktore: Aina Tomsone.

Visi pieejamie vadītāju amati netika aizpildīti, tādēļ nākamā mēneša domes sēdē (26.aprīlī ) notiks atkārtotas vēlēšanas, lai aizpildītu šobrīd pieejamos amatus:

•    Finanšu/sponsoru virziena vadītājs;

•    Sporta virziena vadītājs;

•    Akadēmiskā virziena vadītājs;

•    Kultūras virziena vadītājs.

Studentu pašpārvaldes ierosinājumus darbībā ar LLU studentiem apstiprina vai noraida pašpārvaldes Domnieki :

•    Laura Barazinska PTF

•    Guntra Romančuka PTF

•    Sabīne Anna Pranta ESAF

•    Vita Skrīvele ESAF

•    Rūta Kalniņa VBF

•    Arta Žavnere VBF

•    Rihards Goldmanis ITF

•    Aleksejs Orlovs ITF

•    Inga Vēvere MF

•    Edgars Kviatkovskis MF

•    Ketija Agarska VMF

•    Elizabete Ruvinska VMF

•    Elvijs Brauns LF

•    Katrīne Luīze Ozoliņa LF

Jaunākās informācijas plūsma ir pieejama studējošo pašpārvaldes sociālo tīlu kontos:

Facebook :https://www.facebook.com/LLUSP/

Instagram:https://www.instagram.com/llu_sp/

Twitter: https://twitter.com/LLUSP

LLU SP Mājaslapa:http://www.llusp.lv

LLU Fakultātes

Mūsu atbalstītāji